PISjournal – Poljski premijer Mateusz Morawiecki tvrdi da je Evropska unija prekoračila svoje ovlasti. On je stao u odbranu nacionalnog suvereniteta. Evropska komisija mu predbacuje kršenje odredbi o vladavini prava.

Barbara Vezel

Sve je počelo nakon što je Mateusz Morawiecki dobrano prekoračio vrijeme koje je predviđeno za njegov govor u Evropskom parlamentu. Jer je on imao šta za reći – poljski premijer je došao u EU-parlament kako bi svojim kritičarima predstavio viđenje poljske vlade po pitanju političkih i pravnih kompetencija Evropske unije.

A ta su viđenja u dijametralnoj suprotnosti s onim što većina u Evropskom parlamentu i u Evropskoj komisiji smatra ispravnim, odnosno zajedničkim temeljima djelovanja u Evropi. Bila je to duga i emocionalna debata.

Nacionalni suverenitet i pravo EU-a

U Evropi bi morala vladati sloga, poručio je Morawiecki Evropskom parlamentu i predsjednici Evropske komisije koja je lično navratila kako bi se suprotstavila poljskom gostu, odnosno kako bi stala u odbranu vladavine prava – onako kako je definira Unija. Ali, poljski premijer je najprije održao poduže izlaganje o svim međunarodnim krizama koje se moraju rješavati zajedno: od nestašice energije preko migracija pa sve do ruske agresije. On je priznao ipak da je članstvo u Evropskoj uniji omogućilo veliki privredni razvoj Poljske.

I onda je Morawiecki krenuo u napad: sve češće se u Evropskoj uniji vidi da se „neke zemlje članice tretira kao drugorazredne”, dodao je kako Poljsku na pristran način napadaju evropske institucije i da ne može to prešutjeti. I zato je Morawiecki silovito branio spornu odluku Ustavnog suda Poljske, kojom je osporena prednost EU-prava pred nacionalnim pravom.

Na temelju nacionalnog pravnog sistema, nadležnost Suda Evropske unije prestaje tamo gdje počinje nadležnost Ustava Poljske, argumentirao je premijer, te napomenuo kako smatra da je sve drugo prekoračenje kompetencija koje EU-ugovori daju sucima iz Luxembourga. Evropska unija na kraju krajeva nije nikakva super-država, već zajednica država, rekao je. A ako se želi nešto više od toga, onda se to mora i politički usvojiti, rekao je poljski premijer.

Pritom je Morawiecki napravio ono na što pravnici uvijek upozoravaju – citirao je ustavne sudove drugih evropskih zemalja, vadio citate iz konteksta kako bi potkrijepio svoju tezu da posvuda u Evropskoj uniji vrhovni suci zemalja članica kritiziraju odluke Suda EU. U stvarnosti doista postoji spor oko nekih pojedinih slučajeva i presuda, ali do sada nijedan ustavni sud neke zemlje članice EU-a nije u načelu doveo u pitanje kompetencije Suda Evropske unije.

“Zemlje članice ostaju suverene”, naglasio je Mateusz Morawiecki. To nije sporno, ali iz tog suvereniteta on dolazi do zaključka da je na kraju poljski pravni poredak iznad pravnog poretka EU-a. “Vladavina prava je u Varšavi podjednako važna kao i u svim drugim glavnim gradovima”, objasnio je premijer, ali je odmah dodao kako se vladavina prava koristi kao izgovor da se od zemalja članica traže i neke stvari koje ne stoje u EU-ugovorima.

Temeljna načela EU-a

“Ne radi se o Poljskoj, radi se o politici ove poljske vlade”, rekao je Manfred Weber, čelnik kluba zastupnica Evropske pučke stranke (EPP). Bavarski kršćanski demokrat je frontalno napao poljskog premijera: cijela ova diskusija je pokrenuta nakon što je vlada u Varšavi “stavila sjekiru na temelje neovisnosti pravosuđa”, rekao je Weber. Mnogi suci u Evropskoj uniji bi poljski Ustavni sud označili samo kao „maketu”, dodaje političar CSU-a. Prigovor upućen u smjeru poljskog premijera je glasio: njegova vlada imenuje samo podobne suce u Ustavni sud u Varšavi.

Weber je rekao i ovo: “Onaj ko pod znak pitanja dovodi neovisnost pravnog poretka, taj je faktički napustio Uniju.” Poljski premijer je na to uzvratio kako su novinski napisi o navodnom skorom izlasku Poljske iz EU-a („Polexit”) ništa drugo nego politički motivirane laži.

Weber je podsjetio i na to da su „Ustavi zemalja članica od fundamentalnog značenja, ali je kućni red EU-a važniji od pojedinih ustava”. A taj kućni red je preciziran evropskim ugovorima, kaže šef evropskih pučana. Weber je na koncu od Evropske komisije i Evropskog vijeća tražio da se u tinjajućem sporu s Poljskom konačno pobrine oko „jasnoće” – a to po njemu znači da se nešto konačno poduzme.

I onda su, jedan za drugim, zastupnici većinskog kluba u parlamentu u mikrofon ponavljali opomene upućene u smjeru poljske vlade. Koje to uopće evropske zakone poljski premijer smatra tako odvratnima, zapitao je nizozemski liberal Malik Azmani: “Je li to sloboda medija ili neovisnost pravosuđa?” Njemačka zastupnica Stranke zelenih Ska Keller rekla je kako je uvjerena da poljska vlada svoju zemlju vodi na “opasan put” i da pritom pod znak pitanja stavlja i temelje zajedničkog pravnog poretka.

Morawieckog su podržali zastupnici njegovog političkog tabora. Nicolas Bay, član francuskih desnih populista iz stranke “Rassemblement National” govorio je o „lijevoj većini u Evropskom parlamentu”, a toj većini je pribrojio i konzervativni EPP.

Poljska će postati „talac” EU-a ako se zaustavi slanje novca iz korona-fonda, rekao je Bay. Takvi su ciljevi po njemu „užasni”. A Ryszard Legutko, borbeni zastupnik poljskog PiS-a govorio je o „tiraniji većine”, koja po njegovom mišljenju vodi rat protiv konzervativnih vlada u Evropi. Prvenstvo EU-prava nad nacionalnim pravima on je nazvao monstruoznom pravnom igračkom.

Evropska komisija želi djelovati

Linije razgraničenja su u Evropskom parlamentu jasno povučene i ne može ih se previdjeti s obzirom na oštrinu tona debate koja se vodila oko odluke Ustavnog suda u Poljskoj. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je žaljenje da se došlo do te tačke, uprkos njenim brojnim pokušajima dijaloga. Ali sada ona, kako je rekla, ne smije dozvoliti kao vrhovna braniteljica ugovora EU-a „da se pod znak pitanja stavlja zajedničke vrijednosti”, te je obećala: „Mi ćemo braniti vladavinu prava, i to svim sredstvima.”

Šefica Komisije je odmah i ponovila koja su to sredstva koja joj stoje na raspolaganju: moglo bi se npr., pokrenuti novi postupak protiv Poljske kako bi se ispitalo krši li Varšava Ugovore EU-a, a tu je i novi mehanizam oko isplate sredstava iz EU-fondova koji je povezan s poštivanjem vladavine prava, a na kraju krajeva i Postupak iz članka 7. u slučaju kršenja vladavine prava: „Moramo se tome vratiti”, poručila je Von der Leyen u smjeru Vijeća EU-a. Upravo je ona posljednjih godina oklijevala s pokretanjem tog postupka jer je htjela spriječiti konfrontaciju s poljskom vladom. Taj postupak može biti okončan i oduzimanjem prava glasa neke članice Unije, poznata je i kao „nuklearna opcija” u sporu oko temeljnih načela EU-a.

“Nema nikakvog prostora za kompromise u sporu s Poljskom oko vladavine prava”, rekao je njemački ministar za EU Michael Roth tokom jučerašnjeg sastanka sa svojim kolegicama i kolegama. Treba se razgovarati, ali se na koncu mora poslati jasna poruka da Evropska unija stoji iza svojih zajedničkih temelja: „Ne može biti nikakvih posebnih dealova (za Poljsku)”, dodao je Roth. Idući susreti Evropske unije na vrhu će pokazati jesu li zemlje članice doista spremne i otvoriti tu bitku s poljskom vladom. 

Evropska unija Evropska unija

Izvor