Walter Kemp Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) objavila je izvještaj autora Waltera Kempa pod nazivom “Transnacionalna hobotnica”, koji otkriva globalne žarišne tačke organiziranog kriminala u koje su uključene grupe sa Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan se često predstavlja kao žarište organizovanog kriminala. Kao što je već prikazano u drugim publikacijama Globalne inicijative...
Srbija (Beograd) i Kosovo (Priština) saglasni su da nastave ekonomsku normalizaciju, sporazumevajući se o sledećem: Obe strane će implementirati Sporazum o auto-putu Beograd-Priština, koji je prethodno potpisan 14. februara 2020. godine. Obe strane će implementirati Sporazum o pruzi Beograd-Priština, koji je prethodno potpisan 14. februara 2020. godine. Uz to,...
Filippo Romeo Iako se u nekim slučajevima pod „Balkanom” misli na planinski sistem, u drugim slučajevima ova definicija obuhvata i poluotok, ili područje hronične nestabilnosti, evropsko „bure baruta“ ili „podzemlje“ kontinenta, do te mjere da se koristi u izrazu „balkanizacija”, što je paradigma koja je prisutna u drugim geopolitičkim kontekstima...
Bulgaria je u dubokoj političkoj krizi. Masovni protesti protiv kriminala, korupcije, oligarha i vlade traju od jula 2020.  Pored političke dimenzije, trenutna kriza u Bugarskoj ima i socijalnu / ekonomsku dimenziju, kao i elemente recesije, finansijske nestabilnosti, visokog nivoa kriminala i korupcije, krize političkog predstavljanja i postojećeg političkog sistema, institucionalne neefikasnosti...
Džemal Najetović Kretanja u EU i NATO svakako su dio globalnih međunarodnih pokušaja i sporazumijevanja i sastavni su dio akcije onih progresivnih snaga koje teže miru, sigurnosti i socijalnom napretku u svijetu. Stoga, ni evropska kretanja, ne mogu biti posmatrana izdvojeno iz svjetskog konteksta međunarodnih odnosa i svih ostalih nastojanja...
Robert Fantina Nakon izbijanja epidemije koronavirusa u Italiji, više od 120.000 Albanaca sa boravištem  u Italiji vratilo se u svoju zemlju. Albanija, s populacijom ispod 3.000.000, ima, prema ovom pisanju, 243 slučaja koronavirusa. Što je 84 slučaja na 1.000.000 ljudi. Dosad 13 smrtnih slučajeva predstavlja stopu od 5 mrtvih na...
    General Blagoje Grahovac U malo kom naučnom području se dešavaju tako brze promjene kao što je slučaj sa geopolitikom. Nekada se ovo naučno područje bavilo otkrivanjem i upravljanjem procesima u društvenoj i političkoj sferi, dok se geopolitika danas bavi otkrivanjem i upravljanjem procesima u svim oblastima ljudskog djelovanja; i druga...
Frederick William Engdahl Geopolitički obrazac čitave Evropske unije prolazi kroz jednu od najdubljih promjena još od raspada Sovjetskog Saveza koji se desio prije više od 25 godina. Nakon sastanka između turskih i mađarskih zvaničnika na Business forumu u Ankari, mađarski premijer Viktor Orban je izjavio da Mađarska “stoji uz svoje prijatelje” i da je...
    Predrag ĆERANIĆ Da li iza migrantskih talasa i ekonomskog sputavanja EU stoji cilj da se ova zajednica „balkanizuje”, ili čak prestane da postoji? Pojmovi Balkan i Balkansko poluostrvo za geografe označavaju pojas koji počinje na istoku od Egeja, južno od Mediterana, na zapadu do Jonskog i Jadranskog mora. Na sjeveru je...
  Dejan Jović Što pobjeda Josepha Bidena, koji će 20. siječnja 2021. postati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, znači za zemlje zapadnog Balkana – šestorku koja čeka na članstvo u Europskoj uniji (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Albaniju)? U tim su zemljama američki izbori praćeni emotivno i navijački....