Impressum

Digitalni časopis „Politika i međunarodne studije“ izdaje se s ciljem upoznavanja i istraživanja različite problematike koja je predmetom međunarodne politike. Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu pokreće ovaj časopis s ciljem promoviranja kritičko-istraživačke misli na polju političkih znanosti i međunarodnih odnosa. Stoga upućujemo poziv univerzitetskim profesorima, publicistima i istraživačima na saradnju sa ovim časopisom. Naš cilj je uspostava znanstvenog ozračja u kojem bi se vodili znanstveni razgovori i raspravljalo o važnim političkim pitanjima kako regiona Balkana tako i međunarodne politike a sve s ciljem boljeg razumijevanja političkih procesa i tendencija savremenog svijeta, politike država, te intelektualnih i političkih tokova i tendencija uopće. Realno poimanje procesa promjena iziskuje istomišljeništvo i kontinuirani dijalog. Stoga polažemo nadu u snagu misli i intelektualnost vjerujući da se bez znanstvenog poznavanja i aktualizacije problematike ne može sagledati složena politička i međunarodna realnost te je stoga nužno postavljati pitanja i ulagati kontinuirane napore u pružanju odgovora na njih.

IBN SINA

Institut “Ibn Sina” u Sarajevu je osnovan 1996. godine. Glavni cilj ovog instituta je proučavanje i istraživanje na polju humanističkih nauka, te produbljivanje i širenje naučnoistraživačke i kulturne saradnje između iranskih i bosanskohercegovačkih znanstvenika, mislilaca i kulturno-naučnih institucija.

Naučnoistraživački rad instituta odvija se kroz četiri centra:

 • 1. Centar za filozofiju i gnozu.
 • 2. Centar za kulturu i civilizaciju
 • 3. Centar za perzijski jezik i književnost
 • 4. Centar za balkanološke studije.

Ostale djelatnosti instituta možemo svrstati u 5 različitih sektora:

 • 1. Administrativni i finansijski poslovi
 • 2. Odnosi s javnošću
 • Web stranica www.ibn-sina.net na bosanskom i perzijskom jeziku omogućuje javnu komunikaciju i pružanje informacija o najnovijim aktivnostima i izdanjima instituta.
 • 3. Izdavačka djelatnost
 • Ovaj segment rada Instituta obuhvata planiranje, pisanje, naručivanje, prevođenje, pripremu i štampanje knjiga i drugih publikacija.
 • 4. Odjeljenje za organiziranje okruglih stolova, konferencija i simpozija
 • Ovaj dio je zadužen za planiranje i realizaciju konferencija, okruglih stolova i simpozija u okviru djelatnosti svakog od četiri znanstvena centra. Također, ovo odjeljenje ima dužnost da uspostavlja komunikaciju i saradnju sa ostalim naučnim ustanovama i organizacijama na Balkanu i drugim dijelovima svijeta.
 • 5. Biblioteka
 • Institut posjeduje biblioteku koja sadrži nekoliko hiljada tomova knjiga iz oblasti iranistike, filozofije, gnoze, islamskih nauka, perzijske književnosti, politologije i međunarodnih odnosa. U fundusu biblioteke nalaze se i brojna referentna djela i klasični izvori iz domena sufizma, islamske filozofije i perzijske književnosti. Biblioteka je na raspolaganju svim zainteresiranim istraživačima, profesorima i studentima.

Direktor Instituta "Ibn Sina"
Mohammad Hossein Abbasi Valadi

PISjournal

Časopis za politiku i međunarodne studije
Journal of politics and international relations

Izdavač

Naučnoistraživački institut “IBN SINA”

Glavni I odgovorni urednik

Saeid Abedpour

Tehnički sekretar

Edis Salihović

Redakcija

Hajrudin Somun, Zlatko Dizdarević, Tomislav Jakić, Džemal Najetović, Izet Bijedić, Osman Softić, Saeid Abedpour, Rouhollah Ghaderi, Bahador Aminian, Admir Lisica