Izraelsko rasističko nasilje nad palestinskim narodom- Bliskoistočni Monitor istražuje skrivene dimenzije izraelskog rasističkog nasilja nad palestinskim narodom, a posebno se osvrće na prošlosedmično nasilje cionističkih ekstremista nad palestinskim narodom na području istočnog Jerusalema ističući da je izraelski režim nasilan i da je ovo pitanje institucionalizirao u vlastitome društvu te da nastoji iz svega polučiti posebnu korist, a na štetu Palestinaca.

Monitor o ovome piše: “Prošle sedmice u jeku antipalestinskih rasisričkih nereda do kojih je došlo u istočnome Jerusalimu, jedan novinar je intervjuisao cionističkog pobunjenika i postavljao mu pitanja s ciljem otkrivanja pristupa, a posebno jezika kojeg su koristili napadači i bijesni cionistički doseljenici protiv muslimanskih Arapa.”

Kako izvještava Fararu, novinar je pitao izraelskog građanina da li slogan poput “Spalite arapska sela” ili “smrt Arapima” uistinu odražavaju njihove zahtjeve ili ne. Pobunjenik mu je odgovorio: “Ja ne kažem naprimjer, dođite da popalimo arapska sela. Naprotiv, nastojim to preciznije iskazati. Naprimjer, ja kažem Arapi trebaju napustiti palestinsku teritoriju, i mi trebamo preuzeti kontrolu njihove teritorije.”

Iz ovih odgovora koji se stalno mogu čuti od cionističkih građana postoje mnoge stvari koje se mogu otkriti. Kao posebno, i na prvome mjestu može se ukazati na imperijalističke stavove, stavove koji postoje u svim grupama izraelskoga društva, stavove koji nisu ograničeni čisto na izraelsku vojsku ili režim. Uz to može se kazati da se rasno nasilje i eničko čišćenje u velikoj mjeri uobičajilo među cionističkim građanima. Pitanje koje je na tragu njihovih potreba za okupacijom što veće teritorije I priskrbljivanjem novoga mjesta na kojem bi se pozicionirali izraelski građani (pod cijenu raseljavanja na hiljade Palestinaca). Ekstremističko nasilje cionističkih građana nad Palestincima datira od vremena nastanka falsifikovanog izraelskog režima i sprovodi se gotovo svaki dan nad palestinskim Arapima. U tom kontekstu, ovaj pristup i ponašanje bez presedana cionističkih građana i doseljenika protiv Palestinaca do sada je dovelo do protjerivanja blizu 750 hiljada Palestinaca s njihovih teritorija, i nasuprot tome do formiranja pozitivnog ozračja za cioniste s siljem uspostavljanja novih regija s cionističkim doseljenicima. Ovi ekstremni cionisti uz vojnu potporu izraelskog režima (i više nego njihovu, uz potporu engleskih kolonijalista) su na ruševinama kuća palestinskih Arapa podizali svoje kuće i naselja i u tom su smislu uživali puni imunitet.

Kao rezultat toga više od  600 000 cionističkih doseljenika trenutno žive na okupiranoj palestinskoj zemlji, na Zapadnoj obali Jordana, kao i u dijelovima istočnog Jerusalema. To je u osnovi u sukobu s međunarodnim pravom i treba se smatrati potpuno nezakonitim.

Uprkos svojoj ilegalnoj prisutnosti u istočnom Jerusalemu i na Zapadnoj obali, cionistički doseljenici također su snažno uključeni u nasilje i rasističke postupke protiv palestinskih Arapa, uz punu potporu izraelskog režima. Zapravo se čak može reći da izraelski režim neizravno koristi te ekstremističke doseljenike kako bi proširio svoju sferu nadzora nad okupiranim palestinskim teritorijama.

Do sada su se proširili mnogi izvještaji koji pokazuju kako policijske snage ili izraelska vojska, izravno ili neizravno, staju u odbranu ili podržavaju ekstremne cionističke doseljenike te su time, na neki način, napade na palestinske Arape i njihovu teritoriju pretvorili u sasvim običnu stvar, koju su štaviše institucionalizirali i ozakonili. Na tragu toga, mnogi Palestinci među kojima i djeca koja su se igrala uhapšeni su i pritvoreni od strane izraelsklih snaga sigurnosti kako ne bi ‘ometali’cionističke doseljenike.

Između 2005. I 2019. Izraelska organizacija za ljudska prava pod nazivom Yish Den zabilježila je 1293 slučaja nasilja ekstremnih cionističkih doseljenika I građana nad palestinskim Arapima. Od toga je svega 8 % dovelo do formiranja sudskog predmeta protiv ekstremnih cionističkih doseljenika.

Svega nekoliko dana nakon posljednjih nasilnih i nezakonitih postupaka  cionističkih građana protiv Palestinaca u dijelu istočnog Jerusalema, tri osobe, pripadnici ekstremnih cionističkih doseljenika, napali su na 66-ogodišnjeg palestinskog čobanina Ebrahima Hamduna nanijevši mu teške ozljede. I sve se dogodilo dok je ovaj palestinski čoban napasao svoje ovce na svome zemljištu.

Možda najvažnija lekcija koju možemo izvući iz ovog dešavanja jeste da se ekstremno i imperijalističko nasilje izraelskog režima i njegovih građana protiv Palestinaca u potpunosti institucionaliziralo i da se o tome govori kao o nečemu uobičajenom i legitimnom. To je posebno vidljivo u istraživanju izraelskog Instituta za studije nacionalne sigurnosti iz 2019. Tokom ankete oko 70 % cionističkih građana naglasilo je da su vrijednosti i principi izraelske vojske i drugih sigurnosnih organizacija tačno u skladu s vrijednostima izraelskih građana i društva. Zapravo, izraelsko nasilje nad Palestincima u tom pogledu podržavaju i režim i cionistički građani. Upravo se stoga može smatrati jednom od najvažnijih manifestacija etničkoga čišćenja (koherentnosti) u sadašnjem dobu.

“Treba istaknuti da izraelski režim ohrabrujući cionističke doseljenike u poduzimanju nelegalnih koraka pritiv palestinskoga naroda, u praksi postepeno i koristeći se metodama, kao što su istjerivanje palestinskih Arapa s njihovih teritorija, rušenje njihovih kuća, lišavanjem prava na gradnju i uređenje svoje teritorije, sprovodeći fizičko nasilje i zastrašivanje Palestinaca ( u šta smo se osvjedočili u dešavanjima u Istočnom Jerusalemu protekle sedmice) sprovodi svoj nezakoniti program s ciljem zaposjedanja što više palestinske teritorije.”