PISjournalKultura je odigrala ključnu ulogu u uspostavljanju i konsolidaciji nacija.Elite nacionalnih država jugoistočne Evrope shvatile su ovo i napravile su značajan napor ka formiranju nacionalnog modela za sav kulturni razvoj.Nacionalizacija kulture obuhvatala je,ne samo percepciju posebnih nacionalnih karakterisitka već i korištenje širokog spektra nacionalnih simbola.

Zastave,amblemi i himne pretvorili su se u simbole država,a narodi su se educirali da se identificiraju s njima.Postepeno,svaka država uspostavila je jedan ili više nacionalnih praznika koje podsjećaju na historijske događaje i ličnosti.Historija je poslužila kao jedan neiscrpan izvor simbola i heroja.Intelektualci i političari su odabrali različite historijske događaje i ličnosti i koristili ih za izučavanje prošlosti koja je odgovarala njihovim interesima i idejama vremena.

Većina nacionalnih heroja imala je svoje korijene u dalekoj prošlosti.Ostali su odabrani u današnje vrijeme.Oni su se koristili za poticanje ponosa u vrijeme mira,kao i za jačanje nacionalnog jedinstva i nacionalne posvećenosti za vrijeme rata.Od kraja 19. stoljeća,pa nadalje,svaka evropska nacija je imala najmanje jednog nacionalnog pjesnika,slikara ili kipara,kao i narodnu nacionalnu kulturu,uključujući ovdje narodno stvaralaštvo i nacionalne nošnje.Za jačanje identiteta i nacionalnog ponosa koristila se ,također i kuhinja ili sportske aktivnosti.Odnosi između nacija nisu bili ograničeni samo u takmičenjima oko simbola.Naime,politički sukobi u modernoj Evropi su bili česti.I jugoistočna Evropa sa svojim krhkim državama nije izuzetak.

Priprema nacije za rat je bio glavni cilj nacionalnih ideologija.Nacionalni panteoni su bili puni političkih lidera i ratnih heroja.Osim muškaraca,posebna pažnja posvećena je ženama i djeci koji su se također istakli u nacionalnoj borbi.Općenito,žene i djeca su se doživljavali kao nevini i iskreni i njihovo uključivanje u borbu za nacionalne ciljeve smatralo se posljednjim dokazom da su ovi ciljevi i nacionalni ratovi bili opravdani i vrijedni.Žene kao majke i odgajateljice svoje djece,i djeca ,kao budući vojnici,odigrali su važnu ulogu u izgradnji povjerenja da je budućnost nacije svijetla i sigurna.

Primjeri nacionalizma i konkretnih sukoba na zapadnom Balkanu
Od stvaranja novih država u bivšim okupiranim teritorijama Osmanskog carstva ,počela su unutrašnja i vanjska nezadovoljstva.
U poslijeratnoj prethodnoj Jugoslaviji,nikada nisu jenjavali zahtjevi za secesiju iz zajedničke države.Uglavnom su te pretenzije imali osnivači zajedničke Kraljevine SHS,Hrvati i Slovenci koji su sve vrijeme na jedan ili drugi način bili protiv srpske hegemonije i velikih srpskih apetita za dominiranjem u državi Jugoslaviji.

S druge strane,Albanci na Kosovu i u drugim regijama imali su svoje neprekidne zahtjeve za svoja prava.Stotinu godina nasilja koje je dosezalo razmjere genocida,kolonizacija Srba i Crnogoraca na otetim zemljišnjim posjedima i kućama Albanaca i progon stotinu hiljada Albanaca i u manjoj mjeri Turaka i Bošnjaka u konačnici su doveli do drastiučnog iseljenja manjinskih Srba.U tome se ogleda sva apsurdnost i sva pogubnost politike vođene iz Beograda.

Iako su Srbi bili svjesni svega toga,nastavili su i dalje svoj put za političku ,ekonomsku,kulturnu dominaciju i vojnu vladavinu širom SFRJ.Početkom raspada SSR-a i padom komunizma u Istočnoj Evropi,pojavljuju se i zahtjevi i u SFRJ za podjlu države i osamostaljenje socijalističkih republika.Prvi pokreti su počeli odmah nakon Drugog svjetskog rata i trajali su sve do potpunog uništenja SFR Jugoslavije.

Međunarodna diplomatija i sile koje uspostavljaju svjetske politke i u ovom slučaju su odigrale ključnu ulogu.Spravom se može reći da bi bez intevencije Euro-američke diplomatije,posljedice posljednjih ratova na Balkanu bile mnogo veće i nezamislive.

Preuzeto iz knjige “Uloga diplomatije u rješavanju međunarodnih i međudržavnih problema na zapadnom Balkanu”

Prethodni članakLicemjerna ekspanzija NATO-a i sukobi u svijetu
Naredni članakKandidati za predsjedničke izbore u Srbiji

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime