O časopisu

PIS Journal
Digitalni časopis „Politika i međunarodne studije“
Journal of politics and international relations
Izdavač
Naučnoistraživački institut “IBN SINA”
Za izdavača
Dr. Kazem Zoghi Barani

Glavni I odgovorni urednik
Saeid Abedpour
Tehnički sekretar
Amina Hasanović

Redakcija
Hajrudin Somun, Zlatko Dizdarević, Tomislav Jakić, Džemal Najetović, Izet Bijedić, Osman Softić, Saeid Abedpour, Rouhollah Ghaderi, Bahador Aminian, Rouhollah Talebi

Digitalni časopis „Politika i međunarodne studije“ izdaje se s ciljem upoznavanja i istraživanja različite problematike koja je predmetom međunarodne politike. Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu pokreće ovaj časopis s ciljem promoviranja kritičko-istraživačke misli na polju političkih znanosti i međunarodnih odnosa. Stoga upućujemo poziv univerzitetskim profesorima, publicistima i istraživačima na saradnju sa ovim časopisom. Naš cilj je uspostava znanstvenog ozračja u kojem bi se vodili znanstveni razgovori i raspravljalo o važnim političkim pitanjima kako regiona Balkana tako i međunarodne politike a sve s ciljem boljeg razumijevanja političkih procesa i tendencija savremenog svijeta, politike država, te intelektualnih i političkih tokova i tendencija uopće. Realno poimanje procesa promjena iziskuje istomišljeništvo i kontinuirani dijalog. Stoga polažemo nadu u snagu misli i intelektualnost vjerujući  da se bez znanstvenog poznavanja i aktualizacije problematike ne može sagledati složena politička i međunarodna realnost te je stoga nužno postavljati pitanja i ulagati kontinuirane napore u pružanju odgovora na njih.