PisjournalNa kraju bipolarnog doba Hladnog rata u kojem je dominiralo rivalstvo između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza, mnogi su se ljudi nadali ili plašili da je nastao novi unipolarni svijet u kojem dominiraju Sjedinjene Države.

Međutim, s početka dvadeset prvog stoljeća sposobnost Sjedinjenih Država da djeluju kao unipol bila je osporavana zbog nekoliko faktora. A to su:

1.Nemogućnost Amerike da prevlada u svojim opsežnim, dugotrajnim vojnim intervencijama u Afganistanu i Iraku. 

2.Neefikasan odgovor Amerike na rusko oduzimanje teritorije Gruziji 2008. i Ukrajini 2014. godine.

3.Amerika ustupa inicijativu drugim vanjskim silama (Rusiji, Iranu i/ili Turskoj) u tekućim sukobima u Siriji, Libiji i Jemenu nakon 2011. godine.

4.Nesposobnost Amerike da spriječi uspon sve moćnije Kine u postavljanju velikih pomorskih zahtjeva za Južnokinesko more i Istočno kinesko more, kao i da poveća utjecaj Pekinga u cijelom svijetu kroz svoju Inicijativu „Pojas i put“.

5.Neuspješni pokušaji Washingtona u približavanju američkim protivnicima (kao što je to posebno pokušao Donald Trump sa Sjevernom Korejom, pa čak i Iranom).

6.Neuspješni pokušaji Washingtona da odvrati američke saveznike od saradnje s tim protivnicima.

Povlačenje američke vojske iz Afganistana 2021. godine i najava da će Sjedinjene Države prekinuti svoju borbenu ulogu u Iraku do kraja 2021. samo su najnoviji znakovi da unipolarni svijet kojim dominiraju SAD, ako je ikada i postojao, prestaje. Kraj unipolarnog svjetskog poretka u kojem dominiraju SAD nešto je što se predviđalo-čak i zagovaralo-dugi niz godina.

Postalo je uobičajeno za zvaničnike i komentatore kako američkih saveznika, tako i njihovih protivnika da opisuju američku moć kao opadajuću, a moć drugih (posebno svoju) kao rastuću. Zaista, u Sjedinjenim Državama često se daju izjave o okončanju unipolarnog svjetskog poretka u kojem dominiraju SAD i njegovoj zamjeni multipolarnim svijetom. Glavna razlika među ovim izjavama je to da li oni koji ih tjeraju na to vide kao nešto pozitivno ili negativno.No, ako se smatra da je unipolarni svijet u kojem dominiraju SAD gotov, nema konsenzusa o tome kakav je multipolarni svjetski poredak nastao ili je u procesu stvaranja.

Zaista, postojale su brojne suprotstavljene vizije o tome šta bi multipolarni svijet trebao biti ili šta je postao. Viđenje ruskog predsjednika Vladimira Putina o multipolarnom svijetu ne samo da zamjenjuje unipolarni svijet u kojem dominiraju SAD, već i kao onaj koji reguliraju velike sile-uključujući Rusiju-koje poštuju sfere utjecaja jedna druge. Drugim riječima, za Putina je multipolarni svijet u kojem države koje nisu velike sile podliježu sporazumima onih koje to jesu.

Dok su kineski zvaničnici također tražili da multipolarni svijet zamijeni unipolarni svijet u kojem dominiraju SAD, čini se da je vizija budućnosti koja se sve više izražava u Kini ona koja je usmjerena na Kinu, ako ne i potpuno unipolarna. Drugi posmatrači predviđaju nastanak bipolarnog kinesko-američkog svjetskog poretka. U strahu da bi to učinilo Rusiju nevažnom, neki ruski posmatrači pozvali su na to da Rusija uspostavi balans između trećeg pola između Sjedinjenih Država i Kine (što nije iznenađujuće).

Za mnoge sile koje nisu velike, privlačnost multipolarnog svijeta je u tome što im pruža veće mogućnosti od unipolarnog da izvuku korist tako što će privlačiti velike sile da idu jedna protiv druge u natjecanju. Za neke, mogućnost da globalne velike sile ne budu voljne ili sposobne dominirati svojim regionom predstavlja mogućnost da bi i sami mogli postati regionalni hegemoni, dok drugi to vide kao potrebu usvajanja politike – uključujući i dobijanje podrške od vanjskih velikih sila – kako bi se osiguralo da susjedna država ne preuzima tu ulogu.S toliko različitih država koje slijede toliko različitih vizija, ono što sada postoji nije toliko multipolarni svjetski poredak, već multipolarni svjetski poremećaj. To, međutim, nije nenormalno. Zaista, prošli sistemi svjetskog poretka – bili oni višepolarni, bipolarni ili unipolarni – svi su po svojoj prirodi bili nestabilni budući da je u njima uvijek bilo aktera koji ih nastoje transformirati u svoju korist.

Sistemi svjetskog poretka odražavaju ravnotežu snaga među državama u datom trenutku. Ali ova ravnoteža se može promijeniti kroz jednu ili više država koje postaju jače ekonomski i vojno u odnosu na sadašnje velike sile.Ponekad se postojeći svjetski sistem dramatično promijenio ili kroz sukobe velikih sila-poput Prvog i Drugog svjetskog rata-ili unutrašnjeg kolapsa jedne od velikih sila, kakav se dogodio u Sovjetskom Savezu na kraju Hladnog rata. Nasuprot tome, trenutna promjena iz unipolarnog svijeta u kojem dominiraju SAD u višepolarni pojavio se postupnije kroz druge koji su iskorištavali brojne pogrešne proračune američke politike tokom mnogih godina.

Ali čak i kada se sistem svjetskog poretka ne promijeni, mogućnost da se to učini uvijek je prisutna.Dakle, čemu ide trenutni multipolarni poremećaj? Da li ide ka multipolarnom svijetu u kome nekoliko (ali više od dvije) velike sile sarađuju jedna s drugom kako bi regulisale sukobe između manjih sila? Ili se kreće prema multipolarnom svijetu obilježenom konkurencijom između tri ili više velikih sila koja omogućava slobodnije ovlasti regionalnim silama i njihovim rivalima? Možda se razvija u bipolarni kinesko-američki svijet u kojem se Washington i Peking natječu za utjecaj na sve ostale zemlje u svijetu (slično kao što se dogodilo tokom sovjetsko-američkog hladnog rata).

Možda će postati kooperativniji kinesko-američki bipolarni svijet zasnovan na američko-kineskom sporazumu o podjeli svijeta na sfere utjecaja. Mogao bi postati unipolarni svijet u kojem će dominirati još moćnija Kina, čemu druge zemlje nisu uspjele odoljeti. Ili se možda multipolarni poremećaj kreće prema obnovljenom unipolarnom, kojim dominiraju SAD, uprkos tome što izgleda da je posljednjih godina takav sistem propao.Sve ove mogućnosti mogle bi biti u igri tijekom sljedećih nekoliko godina ili čak sljedećih nekoliko decenija. Samo jedna stvar izgleda izvjesna: čak i kad se čini da jedan sistem dominira, drugi će ustrajno raditi na njegovom potkopavanju. 

 

Izvor