Hadi Mousavi

Indijska vlada je u Kašmiru zauzela kurs ‘Divide and rule’, tj. ‘Zavadi pa vladaj’, pri čemu napada i na ši’ite i na sunite, i muslimane Kašmira, generalno, smatra svojim neprijateljima. Ovaj program ima velike sličnosti sa djelovanjem cionističkog režima što, zapravo, pokazuje da između ove dvije vlade postoje široke  relacije.

Nije tajna da Indija ima dobre relacije sa Amerikom i cionističkim režimom. Ali, posljednjih  godina formiranjem vlade Narenda Modija koji podržava ekstremne i radikalne Indijce ove su se relacije veoma proširile. U proljeće 2019. Prije izbora u Indiji svjedočili smo najvećim napadima na indijsku vojsku u Kašmiru u kojima je život izgubio veliki broj vojnika. Ovi napadi su doveli do zračnih sukoba između Indije i Pakistana u dijelovima Kašmira, pri čemu je Pakistan zarobio jednog indijskog pilota. Ali je Narend Modi koji kontrolira medije ovaj događaj preokrenuo u svoju korist i pobijedio na izborima što je dovelo do napada Indijaca na Kašmirce širom indijskih gradova.

Nakon ovih dešavanja cionistički režim je objavio pružanje potpune potpore Indiji u spriječavanju onoga što se zove ‘islamski terorizam’. Od tada su indijski i cionistički eksperti svakodnevno u medijima počeli koristiti termin ‘islamski terorizam’. Tako su otpor palestinskoga naroda nazivali ‘islamskim terorizmom’ po mjeri Irana; a otpor kašmirskog naroda ‘islamskim terorizmom’ po mjeri Pakistana. Isti termin je koristio i američki predsjednik Trump tokom svoga posjeta Indiji.

Nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2019. indijska vlada je zakon o samoupravi Kašmira jednostrano ukinula i potpuno je prekinula internetsku komunikaciju Kašmira sa svijetom. Time se 8 miliona Kašmiraca našlo u stvarnoj opsadi. Ovaj metod veoma nalikuje metodu Izraela u Palestini.  Ukidanje zakona o samoupravi Kašmira je bio glavni razlog sukoba između Indije i Kašmira. A sada Indija i službeno vojno dominira nad Kašmirom.

Novi zakon koji je donio indijski Parlament predviđa otcjepljenje regije Ladakh od Kašmira i njeno proglašenje zasebnom regijom. Populacija u regiji Ladakh je brojčano znatno manja nego u usporedbi sa Kašmirom, ali je ova regija veća od Kašmira. Ladakh čine dva grada: Leh i Kargil. U Kargilu žive ši’iti. Većinu stanovništva u Lehu čine budisti. I moglo bi se kazati da je u novoj regiji Ladakh ravnomjerno zastupljeno i ši’itsko i budističko stanovništvo. Ali ši’iti u Kargilu, premda borbeni, njihova ekonomska situacija se razlikuje od one u Lehu. Kargel je ostao uskraćen za potporu vlade. Ovim otcjepljenjem, regija neće imati svoje predstavnike u vladi i njome će se upravljati iz Delhija. Trenutno se i sprovodi ovakva praksa.

Ali u doba ove opsade dogodilo se nešto važno za ši’ite Kašmira. Tačno je da je već duži niz godina u centru grada Srinagar, koji je glavni gradi Kašmira, bila zabranjena ceremonija ‘oplakivanja’ imama Hosseina, ali se u dijelovima Srinagara sa ši’itskim stanovništvom ova ceremonija održavala uz policijsku zaštitu, i naravno uz potporu sunitskog stanovništva. Ali ove godine, po prvi puta se dogodilo da je tokom obilježavanja oplakivanja imama Hosseina došlo do napada policije što je izazvalo velike ulične sukobe čak i na sam dan Ašure, čemu sam i sam svjedočio, pri čemu sam i ranjen. Ali sve je ostalo skriveno od svjetske javnosti usljed prekida internetskih i komunikacijskih veza Kašmira sa ostatkom svijeta.

Od proteklog mjeseca, od kada je cjeli svijet zaokupljen pandemijom korone, Indija uz pomoć svojih cionističkih prijatelja pravi planove za osvajanje Kašmira. Prošlog mjeseca indijska vlada je donijela zakon na temelju kojeg se Indijci mogu naseliti u Kašmir. To je upravo ono što rade Izraelci u Palestini. Slijedeće što radi indijska vlada, a što nalikuje metodama koje sprovodi Izrael na okupiranim palestinskim teritorijama jesu napadi indijske vojske na Pakistan iz naseljenih područja kako bi pakistanska vojna odmazda nanijela štetu civilima. U sukobima sa kašmirskim borcima indijska vojska razara čitav region, čemu sam svjedočio proteklih dana, pri čemu je uništeno 17 stambenih objekata.

Istovremeno indijska vlada ide za tim da zavadi ši’ite i sunite u Kašmiru. Prije nekoliko dana ispitana je od strane policije jedna djevojka-fotoreporter jer je objavila fotografiju s ceremonije obilježavanja Karbela i imama Hosseina na kojoj je i sama bila, a koja svjedoči o zajedništvu između muslimana Kašmira.

Prije nekoliko sedmica u dvije odvojene akcije napadnuti su od strane neidentifikovanih lica molotovljevim koktelima jedna džamija i jedna ‘husejnija’u gradu Srinagaru. Srećom ni u jednom napadu nije bilo ljudskih žrtava. Ši’itski lideri su događaj nazvali uznemirujućim s ciljem unošenja razdora između ši’ita i sunita. Danas u Kašmiru većina ši’ita i sunita dijele mišljenje kako trebaju biti ujedinjeni u spriječavanju indijskoga nasilja. Prema statističkim podacima ši’itsku populaciju u Kašmiru čini više od milion osoba, što otprilike iznosi 25 % muslimana Kašmira. Izuzev vehabija koji većinom žive izvan Srinagara, u južnim dijelovima Kašmira, niko od sunita nema nikakvih problema sa ši’itima. Do sada, također, nijedan vehabijski lider u Kašmiru nije javno govorio ništa protiv ši’ita. Stoga je velika greška iznositi pretpostavku da su napadi izvedeni od strane naroda.

Iz svih ovih dešavanja mogu se jasno izvući dvije činjenice: prvo, da je indijska vlada u Kašmiru zauzela kurs ‘divide and rule’, tj. ‘zavadi pa vladaj’, pri čemu napada i na ši’ite i na sunite, i muslimane Kašmira, generalno, smatra svojim neprijateljima. Drugo, ovaj program ima velike sličnosti sa djelovanjem cionističkog režima što, zapravo, pokazuje da između ove dvije vlade postoje široke  relacije.