PISjournalInstitut za bezbjednost i borbu protiv terorizma Tactics najoštrije osuđuje trgovinu oružjem između Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Crne Gore.

Ova nezakonita trgovina ne samo da podriva regionalnu stabilnost, već predstavlja i ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti. Posljedice ove trgovine sežu daleko izvan granica ovih zemalja, utiču na tekuće sukobe, podstiču nasilje i terorizam na Bliskom istoku i šire. U ovom sveobuhvatnom članku, opširnije ćemo objasniti motive koji stoje iza ove trgovine, dati konkretne primjere njenih posljedica i naglasiti hitnu potrebu za međunarodnom akcijom za suzbijanje ovog opasnog trenda.

Trgovina oružjem između UAE i Crne Gore izazvala je značajnu zabrinutost u Međunarodnoj zajednici. Crna Gora, mala balkanska država, postala je istaknuti dobavljač oružja za UAE, uprkos svom ograničenom vojno-industrijskom kompleksu. Ovo oružje se ilegalnim kanalima dostavlja raznim frakcijama i zemljama na Bliskom istoku, uključujući Jemen, Libiju i Siriju, što pojačava sukobe i podstiče nestabilnost u regionu.

Motivi iza ove trgovine oružjem su višestruki. Prvo, UAE nastoje ojačati svoje vojne kapacitete i povećati svoj uticaj u regiji. Zemlja je krenula u ambiciozan program vojne modernizacije, s ciljem da se pozicionira kao velika regionalna sila. Nabavka naprednog naoružanja iz Crne Gore i drugih izvora omogućava UAE da pojača svoju vojnu snagu i pokaže svoju moć na nestabilnom Bliskom istoku.

Osim toga, uključenost UAE u regionalne sukobe, kao što je Jemen, zahtijeva stalnu opskrbu oružjem. Kao ključni partner u koaliciji, UAE su aktivno uključeni u sukob, pružajući vojnu podršku jemenskim vladinim snagama. Trgovina oružjem sa Crnom Gorom služi kao sredstvo za popunjavanje arsenala UAE i održavanje vojnih operacija u Jemenu.

Posljedice trgovine oružjem između UAE i Crne Gore šire se izvan regionalne nestabilnosti. Oni imaju duboke implikacije na globalnu sigurnost i borbu protiv terorizma. Neregulisani protok oružja iz Crne Gore u UAE, a potom i u zone sukoba, pogoršao je tekuće sukobe, produžio ljudsku patnju i potkopao napore za izgradnju mira.

U Jemenu, na primjer, UAE su uključeni u vojnu intervenciju koalicije predvođene Saudijskom Arabijom od 2015. godine.Priliv oružja kroz trgovinu intenzivirao je sukob, što je rezultiralo strašnom humanitarnom krizom i raširenim kršenjem ljudskih prava. Štaviše, dostupnost oružja u Jemenu stvorila je plodno tlo za ekstremističke grupe, uključujući Al-Kaidu na Arapskom poluotoku (AQAP) i Islamsku državu (ISIS),koji koriste haotično stanje za realizaciju svojih nasilnih planova.

Podrška UAE različitim frakcijama u libijskom sukobu također je imala strašne posljedice. Zemlja je optužena za naoružavanje i pružanje vojne pomoći frakcijama koje rade za njene interese, čime je prekršila embargo UN-a na oružje. Ovo oružje je pogoršalo sukob, podstaklo nasilje i ometalo napore za postizanje mirnog rješenja. Nekontrolisano širenje oružja takođe je doprinijelo porastu ekstremističkih grupa i održavanju terorizma u regionu.

U Siriji je trgovina oružjem odigrala značajnu ulogu u produžavanju sukoba i intenziviranju patnje sirijskog naroda. Učešće UAE u podršci pobunjeničkim grupama doprinijelo je fragmentaciji opozicije i dodatno zakomplikovalo izglede za političko rješenje sirijske krize. Nekontrolirani dotok oružja u zemlju pogoršao je nasilje i ometao napore da se pronađe trajno rješenje.

Štaviše, trgovina oružjem između UAE i Crne Gore izaziva ozbiljnu zabrinutost u vezi sa potencijalnim preusmjeravanjem oružja terorističkim organizacijama i nedržavnim faktorima. Slaba kontrola izvoza i nedostatak efikasnih mehanizama za praćenje stvaraju mogućnosti za ilegalni promet oružja. Ovo oružje može završiti u rukama ekstremističkih grupa što naposljetku predstavlja prijetnju globalnoj sigurnosti.

U svjetlu ovih teških posljedica,Međunarodna zajednica obavezna je da preduzme hitne mjere za rješavanje trgovine oružjem između UAE i Crne Gore. Sljedeći odjeljci ovog članka iznijet će konkretne korake koji se moraju poduzeti da bi se obuzdao ovaj opasan trend i podržala globalna sigurnost i stabilnost.

Poziv na međunarodnu akciju

Institut za bezbjednost i borbu protiv terorizma čvrsto vjeruje da je hitna međunarodna akcija neophodna za rješavanje trgovine oružjem između UAE i Crne Gore.Potrebno je poduzeti sljedeće korake kako bi se ovaj opasan trend efikasno obuzdao:

1. Ojačati kontrolu izvoza oružja: Crna Gora mora ojačati kontrolu izvoza oružja i osigurati striktno poštovanje međunarodnih obaveza, uključujući Ugovor o trgovini oružjem (ATT). Za Crnu Goru je ključno da obrati pažnju i da procijeni gdje će to oružje završiti, time osiguravajući da ono ne bude preusmjereno na nezakonite aktere ili zone sukoba. Uspostavljanje sveobuhvatnog i transparentnog sistema kontrole izvoza oružja, zajedno sa efikasnim mehanizmima nadzora, od suštinskog je značaja za sprečavanje njegove zloupotrebe.

2. Međunarodni pritisak i sankcije: Međunarodna zajednica, posebno Ujedinjene nacije i Evropska unija, treba da izvrše diplomatski pritisak i na UAE i na Crnu Goru da zaustave nelegalnu trgovinu oružjem. Trebalo bi uvesti ciljane sankcije pojedincima i subjektima uključenim u trgovinu, slanjem jasne poruke da se takve radnje neće biti tolerisane. Uvođenjem finansijskih kazni, ograničenja putovanja i zamrzavanja imovine, Međunarodna zajednica može efikasno odvratiti i kazniti one koji su uključeni u ilegalni promet oružja.

3. Unaprijeđena regionalna saradnja: Regionalne organizacije, kao što su Vijeće za saradnju Perzijskog zaljeva (GCC) i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), treba da sarađuju na razvoju koordinisanog pristupa kontroli naoružanja i propisima o izvozu. Razmjena informacija, zajedničke istrage i inicijative za izgradnju kapaciteta mogu pomoći u sprečavanju preusmjeravanja oružja i promovirati regionalnu stabilnost. Povećana saradnja među susjednim zemljama može doprinijeti sveobuhvatnom i održivom rješenju problema trgovine oružjem.

4. Jačanje mehanizama verifikacije: Međunarodna zajednica treba da radi na uspostavljanju čvrstih mehanizama verifikacije kako bi se osigurala usklađenost sa embargom na oružje i propisima o kontroli izvoza. Unaprijeđeno praćenje, izvještavanje i mjere transparentnosti mogu pomoći u otkrivanju i sprječavanju nezakonitog transfera oružja. Bliska koordinacija između relevantnih međunarodnih tijela, kao što je Panel eksperata UN-a, može ojačati mehanizme verifikacije i omogućiti efikasnu implementaciju mjera kontrole naoružanja.

5. Javna svijest i angažman civilnog društva: Kampanje podizanja svijesti javnosti i angažman sa organizacijama civilnog društva su ključni u podizanju svijesti o razornim posljedicama trgovine oružjem. Neophodno je mobilizirati javno mnijenje i držati vlade odgovornim za svoje postupke, promovirajući kulturu odgovornog transfera oružja i izgradnje mira. Organizacije civilnog društva mogu igrati vitalnu ulogu u praćenju i zalaganju za strože mjere kontrole oružja, doprinoseći na taj način globalnim naporima na suzbijanju ilegalne trgovine oružjem.

6. Diplomatski angažman: Diplomatske kanale treba koristiti za saradnju sa UAE i Crnom Gorom kako bi se riješili problemi vezani za trgovinu oružjem. Kroz diplomatski dijalog i pregovore, Međunarodna zajednica može ohrabriti ove zemlje da preispitaju svoju politiku i praksu u vezi sa izvozom oružja. Ovaj angažman treba da naglasi važnost pridržavanja međunarodnih normi i obaveza, kao i moguće koristi od promovisanja mira i stabilnosti u regionu.

7. Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć: Podrška naporima Crne Gore na izgradnji kapaciteta u pogledu sistema kontrole izvoza oružja je od suštinskog značaja. Pružanje tehničke pomoći i obučavanje mogu pomoći u jačanju njihove sposobnosti da efikasno regulišu i nadgledaju promet oružja. Međunarodne organizacije i partneri treba da sarađuju kako bi ponudili pomoć i resurse Crnoj Gori, omogućavajući im da implementiraju robusne mehanizme kontrole izvoza i spriječe ilegalni promet oružja.

Sprovođenjem ovih mjera, Međunarodna zajednica može raditi na suzbijanju trgovine oružjem između UAE i Crne Gore, promovišući na taj način mir, stabilnost i globalnu sigurnost. Od ključne je važnosti za sve zainteresovane strane da prepoznaju hitnu potrebu za djelovanjem i saradnjom u rješavanju ovog gorućeg pitanja.

Zaključak

Trgovina oružjem između Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Crne Gore predstavlja jasnu opasnost za globalnu sigurnost i stabilnost. Ova nezakonita trgovina podriva regionalni mir, održava nasilje u zonama sukoba i podstiče terorizam.Institut za sigurnost i borbu protiv terorizma osuđuje ovu trgovinu i poziva na hitnu međunarodnu akciju kako bi se suzbile njene razorne posljedice.

Kroz ovaj članak predstavili smo motive koji stoje iza trgovine oružjem, posljedice koje ono ima na tekuće sukobe na Bliskom istoku i njihove implikacije na globalnu sigurnost. Težnja UAE za vojnom modernizacijom i učešće u regionalnim sukobima stvorili su potražnju za oružjem, koju je Crna Gora nastojala da ispuni. Međutim, neregulisani protok oružja iz Crne Gore u UAE, a potom i u zone sukoba, ima strašne posljedice.

U Jemenu je priliv oružja pogoršao sukob, što je dovelo do strašne humanitarne krize i pružilo plodno tlo za napredovanje ekstremističkih grupa. U Libiji je podrška UAE  različitim frakcijama koje odgovaraju interesima ove arapske zemlje produžila konflikt, potkopala napore za izgradnju mira i doprinijela porastu terorizma.Također je i u Siriji trgovina oružjem produžila sukob i povećala patnju sirijskog naroda.

Štaviše, nekontrolirano širenje oružja izaziva ozbiljnu zabrinutost u vezi s preusmjeravanjem oružja nedržavnim akterima i terorističkim organizacijama. Slaba kontrola izvoza i mehanizmi praćenja stvaraju mogućnosti za ilegalni promet oružja, omogućavajući ekstremističkim grupama da promovišu svoje nasilne ciljeve i predstavljaju značajnu prijetnju globalnoj sigurnosti.

Kako bi riješila ovo goruće pitanje, Međunarodna zajednica mora poduzeti konkretne akcije. Jačanje kontrole izvoza oružja je najvažnije, pri čemu Crna Gora igra ključnu ulogu u omogućavanju striktnog poštovanja međunarodnih obaveza, uključujući Ugovor o trgovini oružjem (ATT). Uspostavljanje sveobuhvatnih sistema kontrole izvoza oružja, zajedno sa efikasnim mehanizmima nadzora, od vitalnog je značaja za sprečavanje izvoza oružja.

Trebalo bi nametnuti međunarodni pritisak i sankcije na pojedince i subjekte uključene u  trgovinu oružjem. Diplomatski angažman sa UAE i Crnom Gorom je neophodan kako bi se riješilo njihovo učešće i podstaklo poštovanje međunarodnih normi i obaveza. Unaprijeđena regionalna saradnja, kroz organizacije kao što su Vijeće za saradnju Perzijskog zaljeva (GCC) i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), može doprinijeti koordinisanom pristupu kontroli naoružanja i propisima o izvozu.

Nadalje, jačanje mehanizama verifikacije, promicanje javne svijesti i uključivanje organizacija civilnog društva ključni su koraci u suzbijanju trgovine oružjem. Radeći zajedno, Međunarodna zajednica može podržati napore Crne Gore na rješavanju problema, pružajući tehničku pomoć i znanje za efikasno regulisanje i praćenje prometa oružja.

Izvor

Prethodni članakSaudijsko balansiranje između Izraela i Palestine
Naredni članakNepošteno američko mirotvorstvo na Bliskom istoku

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime